Disclaimer – Jinah International CommV

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Jinah International CommV (hierna ‘Jinahint’) met hoofdkantoor te 2350 Vosselaar, Heilanders 10, opgericht naar Belgisch recht.
Jinahint verbindt zich ertoe om naar best vermogen te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Jinahint behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande melding te wijzigen.

Echter, Jinahint kan de juistheid, nauwkeurigheid, grondigheid of volledigheid van de beschikbare informatie op de site niet garanderen.

Daarom wijst Jinahint alle verantwoordelijkheid af voor:

 • eender welke onderbreking van de website
 • eender welke bugs
 • eender welke fouten of weglatingen in de informatie
 • eender welke en alle schade resulterend uit de frauduleuze inbreuk door derden
 • eender welke directe of indirecte schade, omwille van om het even welke oorzaak, aard, oorsprong of met om het even welke gevolgen

Jinahint is eigenaar van alle auteursrechten voor al het materiaal op deze website of heeft een geldig recht van een derde partij om het materiaal op deze website te gebruiken. Jinahint is ook eigenaar van alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen gebruikt op of in verband met deze website. Eender welke wijziging of gebruik van het materiaal op deze website voor eender welk doel zonder de uitdrukkelijke toelating van Jinahint is een inbreuk op diens auteursrechten en andere eigendomsrechten.
Niets van deze website mag op eender welke manier gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, opgeladen, gepost, verzonden, gedistribueerd of gebruikt worden, behalve om te bekijken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jinahint.

Deze website bevat links naar andere websites voor het gemak van de gebruikers. Jinahint heeft geen controle over de websites van derde partijen en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, maakt geen aanbeveling of geeft geen goedkeuring over websites van derde partijen die gelinkt zijn met deze website. Jinahint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het gebruik van de inhoud beschikbaar door zulk een hyperlink en Jinahint is niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid.

Privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring geldt alleen voor de informatie verzameld op deze website. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden hierboven vermeld. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, gelieve deze website dan niet te bezoeken of te gebruiken.

Ons privacybeleid is gebaseerd op de nieuwe Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van toepassing is binnen de Europese Unie.

Via deze website verzamelt Jinahint persoonsgegevens om vragen te beantwoorden, op verzoeken te reageren of om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we, en waarom

Door het invullen van een online formulier op deze website, kan Jinahint sommige of alle van de volgende gegevens opvragen, opslaan en/of verwerken:

1. Contactformulier

 • Uw voornaam en familienaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw (mobiele) telefoonnummer

De informatie die u via het contactformulier verstrekt, wordt gebruikt om u te bellen, een bericht te sturen en/of te e-mailen om uw vragen, verzoeken en/of opmerkingen te beantwoorden.

2. Online formulier voor offerteaanvraag

Bij het invullen van een formulier voor aanvraag offerte via de Jinah Translations-website kunnen we sommige of alle van de volgende gegevens opvragen, opslaan en/of verwerken:

 • Uw voornaam en familienaam
 • De naam van uw bedrijf en uw functie binnen het bedrijf
 • Uw e-mailadres
 • Uw website of de website van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt
 • Uw volledige (bedrijfs)adres
 • Uw (mobiele) telefoonnummer
 • Het btw-nummer van uw bedrijf
 • Informatie over de gewenste dienst en bronbestanden

Jinahint gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per gewone post) met u te communiceren in het kader van uw aanvraag, de uitvoering van de gesloten overeenkomst van een of meerdere opdrachten, meestal bestaande uit het vertalen of proeflezen van door u geleverde teksten, en/of copywriting van nieuwe teksten uitgaande van de door u verstrekte documentatie, het sturen van een factuur met betrekking tot de opdracht(en) toegewezen aan Jinah.

Hoe lang bewaart Jinahint uw gegevens

Jinahint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Komt er geen overeenkomst tot stand, dan worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Jinah verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gewoonlijk geven we de naam van uw bedrijf en de teksten die vertaald, nagekeken of geschreven worden aan de vertalers die uw teksten vertalen, nalezen of schrijven. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, ook niet voor marketingdoeleinden.

Het gebruik van cookies

De Jinah Translations website maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Bij elk bezoek wordt deze informatie teruggestuurd naar de beheerder van de website. Cookies vergemakkelijken de toegang tot de website en zorgen ervoor dat u sneller en efficiënter kunt navigeren. Indien u de cookies niet wenst te accepteren, kunt u dit aangeven in uw browser. Het niet accepteren van cookies kan uw ervaring op onze website belemmeren, zoals het invullen van een formulier, omdat de website uw gegevens niet kan onthouden tenzij gegevensopslag is toegestaan.

Uw bezoeken aan onze website

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip waarop uw gegevens worden opgevraagd en door uw browser worden verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om uw bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren. Jinahint gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

Jinahint maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website-performance aan Jinahint te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jinah heeft hier geen invloed op.

Jinahint heeft Google geen toestemming gegeven om via deze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij werken niet met Google Adword campagnes, dus wij geven uw gegevens niet actief door aan Google.

Bij Jinahint zijn uw persoonsgegevens veilig

Jinah neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de door Jinahint verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens of via onze contactpagina.

Uw rechten om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij over u opslaan in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te wissen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Hoe kunt u contact opnemen met Jinahint over ons privacybeleid

Voor vragen of aanvullende informatie met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

per e-mail: info[@]jinahtranslations.com

per gewone post naar: Jinah International CommV, Heilanders 10, 2350 Vosselaar, België